01.07.2015  Çarşamba günü 12.00-16.00 saatleri arasında İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu’ nda  Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Pilot Mahkemelerde Arabuluculuk Uygulamaları konulu PANEL düzenlendi. İstanbul daki diğer arabuluculuk derneklerinin katkı ve katılımına açık davetle  İstanbul Arabulucular Derneği ile birlikte Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği olarak birlikte organize ettiğimiz  panelin konuşmacıları Yrd.Doç.Dr. Çiğdem YAZICI , Arabuluculuk Daire Başkanı  Hakan ÖZTATAR  Sunucusu AGD üyesi Ar.Av.Şebnem AKÇINAR, moderatörü Arabuluculuk Kurulu Üyesi Ar.Av. Nihat ŞİMŞEK idi. Panelin açılış konuşmalarını Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan BÖÜLÜKBAŞI , İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ar.Av. Süreyya TURAN, İstanbul Arabulucular Derneği Başkanı Ar.Av. Dilek YUMRUTAŞ ve  Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ mizin Başkanı Ar.Av. İhsan BERKHAN yaptılar.

Yurt dışındaki arabuluculuk uygulamalarına ilişkin istatistiki bilgilerin de paylaşıldığı panelde Arabuluculuk Merkezleri nin ve Pilot Mahkemelerin işleyişi  hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Arabuluculuğa başvurunun zorunlu hale gelmesi için yasal düzenlemenin yapılabileceği , zorunlulukla birlikte arabulucu sayısının sınırlanabileceği, arabuluculuk derneklerinin özveriyle herhangi bir maddi destek olmadan gönüllü bir şekilde arabuluculuğun gelişimine katkı vermek için çaba içerisinde oldukları vurgulandı. Panelde çok sayıda arabuluculuk eğitmeni hocamız da yer aldı.

Panelin en dikkat çekici bölümü ise  hakimin tarafları arabuluculuğa teşvikini konu alan tiyatral sunum idi. Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ miz üyelerinin bir süre önce  Avrupa Konseyi-Adalet Bakanlığı’ nın birlikte yürüttüğü Proje kapsamında  Ankara’ daki Çalıştay’ da da sergiledikleri  sunumda gerçek mübaşir,katip,hakim ve avukatlar rol aldı.Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği YK üyesi Ar.Av. Cansev TURAN, Ar.Av. Önder DURDU , Ar.Av.Özlem Arslan TANRIVERDİ ve İstanbul Arabuluculuk Derneği’ nden YK üyesi Ar.Av. Serpil TUNA nın başarılı bir performans sergilediği sunumun hakimi ise İstanbul 17.Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi  Haydar AYDIN idi.

Katılımcılar konuşmacılara arabuluculuk uygulamalarına ilişkin merak ettikleri soruları sorma olanağı da buldular. Gerek katılımcılar ve gerekse konuşmacılar panelden memnun ayrıldılar. Başta  ADB Sn.Hakan ÖZTATAR olmak üzere tüm konuşmacı ve konuklarımıza , arabulucu meslektaşlarımıza , derneğimiz üyelerine, İstanbul Arabuluculuk Derneği’ ne ve bu panelin oluşumunda yoğun emeği bulunan  Ar.Av. Dilek YUMRUTAŞ’ a teşekkür ediyor, daha nice verimli, katılımlı etkinliklerde tekrar buluşmayı diliyoruz.

ARABULUCULUK GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

PANEL' den

PANEL’ den

01.07.2015 agd 2 01.07.2015 agd 3 01.07.2015 agd 4 01.07.2015 agd 5 01.07.2015 agd 6 01.07.2015 agd 12 01.07.2015 agd 13 01.07.2015 agd 14 01.07.2015 agd.9 01.07.2015 agd.11 01.07.2015 agd10