AMACIMIZ; İLKE VE DEĞERLERİMİZ

AMACIMIZ

Derneğimizin amacı, toplumsal adalet ve barışa katkı sağlamak üst amacı çerçevesinde, arabuluculuk ve diğer alternatif çözümleri tanıtmak ve geliştirmektir.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

EŞİTLİK: Dernek yönetim ve faaliyetlerine katılımda eşitlik olduğu gibi, bir üst kavram olarak “eşitlik”, toplumu oluşturan tüm bireylerin eşitliğine inanç ve uğurda çabayı ifade etmektedir.

SAYGI VE HOŞGÖRÜ: Derneğin her üyesine, toplumun her bireyine, toplumun her kesimine, her düşünceye, her inanca saygı ve hoşgörü ile yaklaşmayı ifade etmektedir.

BAĞIMSIZLIK: Yasal mevzuatın gerektirdiği mesleki bağımlılık dışında hiçbir kurum, kişi, görüş ile menfaat birliği içerisinde olunmaması, her türlü inanç, görüş ve düşünceye eşit mesafede yer alınmasını ifade etmektedir.

KATILIMCILIK: Derneğin her üyesinin, yönetim ve faaliyetlerine katılım hak, yetki ve görevine sahip olunmasını ifade etmektedir. Bu ilke, dernek üyeliğinin gerektirdiği yükümlülüklere uyulmaması ve dernek tüzüğündeki sınırların yok sayılması hakkını sağlamaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

SÜREKLİ EĞİTİM VE GELİŞİM: Mesleğin tanıtım ve gelişimi için sürekli faaliyetlerin düzenlenmesi, sivil toplum örgütleri, devlet kurumları, özel kurumlar v.s. nezdinde tanıtımların yapılması, meslek kurallarının oluşturulması, mesleki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması ve meslek içi eğitimlerin düzenlenmesinde aktif rol oynanmasını ifade etmektedir.