About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 47 blog entries.

2020 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

2020-01-07T16:41:17+03:00

Değerli Üyelerimiz 2020 yılı için Yönetim Kurulumuz Görev dağılımı yapmıştır. Başkan Erol KOÇ Başkan yardımcıları Şükran TAVLAŞ, Cansev TURAN, Genel Sekreter Pelin YÜCEL, Sayman T.Ulunike ASLAN,Üye Mukaddes TAKMAZ, Özden ÇAĞATAY, Y.Üye Fatma Gül EMEK, İlham A. KAHRAMAN, Rabia ÜRESİN, Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE, M. Haluk HÜDAYİOĞLU,Selda YAMAN. olarak belirlenmiştir. YK toplantıları her ayın ilk pazartesi günü tek aylarda Pelin YÜCEL hanımın ofisinde çift aylarda Şükran TAVLAŞ hanımın ofisinde saat 15:00 da yapılacaktır. Üyelerimizin YK toplantılarına katılmak istemeleri halinde yönetime haber vermek suretiyle katılabilirler. Dernek üye sayımız 7 Ocak 2019 tarihi itibariyle 198 kişi olmuştur. 2020 yılının siz üyelerimiz ve derneğimiz için başarılı [...]

2020 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı2020-01-07T16:41:17+03:00

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

2019-11-19T19:03:44+03:00

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’mizin 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir. 14.11.2019 tarihi itibariyle derneğimizin aktif üye sayısı 194’tür. Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla. 14.11.2019 Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu BİRİNCİ TOPLANTI      : 14.12.2019  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 98 ÜYE) İKİNCİ TOPLANTI        : 21.12.2019  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 21 ÜYE ) TOPLANTI YERİ [...]

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI2019-11-19T19:03:44+03:00

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

2018-12-02T10:48:59+03:00

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ mizin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir. 30.11.2018 tarihi itibariyle derneğimizin üye sayısı 173’tür. Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla. 30.11.2018 Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu BİRİNCİ TOPLANTI      : 15.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 87 kişi ) İKİNCİ TOPLANTI        : 22.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 21 kişi ) TOPLANTI YERİ          : [...]

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI2018-12-02T10:48:59+03:00

SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU VE SAYIN MAHMUT ARSLAN’IN AÇIKLAMALARINA CEVABEN KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR

2018-05-21T14:42:29+03:00

Arabuluculuk konusunda yapılan birtakım açıklamalar bilgi kirliliğine sebep olmakta ve arabuluculuğun gerçek ruhunu göz ardı etmektedir. Arabuluculuk, bir ihtilaf çözüm yöntemidir ve çözüm, taraf iradeleri ile ortaya konulur. Bu süreç içinde arabulucu, tarafsız ve bağımsız olarak iletişimi kolaylaştırmakla görevli ve sürecin yöneticisidir. Süreç içerisinde güç dengesizliklerinin giderilmesi arabulucunun görevi ve sürecin koşuludur. Arabulucular, hiçbir tarafın lehine veya aleyhine süreç yönetimi yapamaz. Dava şartı arabuluculuk zorlu bir görev olarak bizlere tevdi edilmiştir. Biz arabulucular, bu zorlu görevin ve dönemin bilincindeyiz. Dava şartı arabuluculuk sürecinin işleyiş temelinde de arabuluculuk temel ilkeleri yer almaktadır. Dava şartı arabuluculukta, müzakere sonunda anlaşma, taraflarca sağlanır. Her iki [...]

SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU VE SAYIN MAHMUT ARSLAN’IN AÇIKLAMALARINA CEVABEN KAMUOYUNA DUYURUMUZDUR2018-05-21T14:42:29+03:00

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni

2017-06-01T13:03:16+03:00

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. (2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki [...]

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni2017-06-01T13:03:16+03:00

Sürekli Uygulama Atölyelerimizin ikincisi 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacak

2017-04-19T10:36:07+03:00

Sürekli Uygulama Atölyelerimiz 18 Mart 2017 tarihinde yapılan ilk atölye çalışmamız ile başlamıştı. Atölye çalışmalarımızın ikincisi 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacaktır. Tüm arabulucu meslektaşlarımızı ve arabuluculuk süreci konusunda tecrübe edinmek isteyen avukat meslektaşlarımızı atölye çalışmamıza bekliyoruz.

Sürekli Uygulama Atölyelerimizin ikincisi 22 Nisan 2017 tarihinde yapılacak2017-04-19T10:36:07+03:00

Bültenimizin ikinci sayısı yayınlanmıştır

2017-03-07T20:16:51+03:00

Aralık 2015'de Sayın İhsan Berkhan'ın katkılarıyla yayınlanan Bülten'in ikinci sayısı yayınlanmıştır. Bundan sonra aylık olarak yayınlanması planlanan bültenimize katkılarınızı bulten@arabuluculukgonulluleri.org.tr elektronik posta adresimize bekliyoruz. Bültenin tüm sayılarına http://www.arabuluculukgonulluleri.org.tr/bulten/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bültenimizin ikinci sayısı yayınlanmıştır2017-03-07T20:16:51+03:00