About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 41 blog entries.

Kitap Kulübü Buluşması

2022-07-07T20:33:24+03:00

Değerli Üyelerimiz, İlk Kitap Kulübü Buluşmamızı 3.7.2022 tarihinde gerçekleştirdik. Ken Robinson tarafından kaleme alınan Öz  kitabını okuduk, konuştuk, fikir ve duygularımızı paylaştık. Mesleğimiz için katkısı olacağını düşündüğümüz kitap önerilerimizi bir araya getirdik ve içlerinden birini Eylül buluşmamızın konusu olarak seçtik. Tüm bunları içeren ilk Kitap Raporu’muzu ekte sizlere sunmaktan mutluyuz. Bir sonraki buluşmamız Eylül ayının ilk Pazar günü gerçekleşecektir. Buluşmamızın konusu olan eser, Debbie Ford’a ait “Işığı Arayanların Karanlık Yanı” isimli kitaptır. Kitabı pek çok online kitapçıdan temin edebilirsiniz. Bunların bazılarının web sayflarını e-posta ile sizlere ilettik. Bu kitabın bizler için zihnimizi ve kalbimizi harekete geçiren aydınlatıcı bir kitap olmasını temenni [...]

Kitap Kulübü Buluşması2022-07-07T20:33:24+03:00

2020 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

2020-01-07T16:41:17+03:00

Değerli Üyelerimiz 2020 yılı için Yönetim Kurulumuz Görev dağılımı yapmıştır. Başkan Erol KOÇ Başkan yardımcıları Şükran TAVLAŞ, Cansev TURAN, Genel Sekreter Pelin YÜCEL, Sayman T.Ulunike ASLAN,Üye Mukaddes TAKMAZ, Özden ÇAĞATAY, Y.Üye Fatma Gül EMEK, İlham A. KAHRAMAN, Rabia ÜRESİN, Rabia ÜÇTEPE KARAKÖSE, M. Haluk HÜDAYİOĞLU,Selda YAMAN. olarak belirlenmiştir. YK toplantıları her ayın ilk pazartesi günü tek aylarda Pelin YÜCEL hanımın ofisinde çift aylarda Şükran TAVLAŞ hanımın ofisinde saat 15:00 da yapılacaktır. Üyelerimizin YK toplantılarına katılmak istemeleri halinde yönetime haber vermek suretiyle katılabilirler. Dernek üye sayımız 7 Ocak 2019 tarihi itibariyle 198 kişi olmuştur. 2020 yılının siz üyelerimiz ve derneğimiz için başarılı [...]

2020 Yılı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı2020-01-07T16:41:17+03:00

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

2019-11-19T19:03:44+03:00

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’mizin 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir. 14.11.2019 tarihi itibariyle derneğimizin aktif üye sayısı 194’tür. Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla. 14.11.2019 Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu BİRİNCİ TOPLANTI      : 14.12.2019  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 98 ÜYE) İKİNCİ TOPLANTI        : 21.12.2019  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 21 ÜYE ) TOPLANTI YERİ [...]

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI2019-11-19T19:03:44+03:00

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

2018-12-02T10:48:59+03:00

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ mizin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir. 30.11.2018 tarihi itibariyle derneğimizin üye sayısı 173’tür. Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz. Saygılarımızla. 30.11.2018 Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu BİRİNCİ TOPLANTI      : 15.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 87 kişi ) İKİNCİ TOPLANTI        : 22.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 21 kişi ) TOPLANTI YERİ          : [...]

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI2018-12-02T10:48:59+03:00

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni

2017-06-01T13:03:16+03:00

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. (2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki [...]

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni2017-06-01T13:03:16+03:00

Derneğimizin komisyonları faaliyetlerine başlamıştır

2017-02-13T17:10:47+03:00

Derneğimizin 10.12.2016 tarihinde yapılan genel kurulunda yönetim kuruluna ihtiyaç duyulan alanlarda komisyon kurulması için yetki verilmiş ve yönetim kurulunun 03.02.2017 tarihli kararıyla komisyonların kurulma ve çalışma esasları belirlenmiştir. Derneğimizin şu anda 7 komisyonu bulunmaktadır. Her komisyon için sorumlu bir yönetim kurulu üyesi atanmıştır. Komisyonlarımızın ilk toplantıları yapılarak yıllık çalışma planları belirlenmektedir. Komisyonlara tüm dernek üyelerimiz üye olabilir ve çalışmalarına katkı verebilirler. Mevzuat Komisyonu - Tahire Özden Çağatay İş Arabuluculuğu Komisyonu -Tülin Doğan Ticari Arabuluculuk Komisyonu -Yasemin Bal Aile Arabuluculuğu Komisyonu - Şükran Tavlaş Arabuluculuk Merkezleri Komisyonu - Mukaddes Takmaz Eğitim Komisyonu - Cansev Turan Arabuluculuk Dergi Komisyonu - Erol Koç

Derneğimizin komisyonları faaliyetlerine başlamıştır2017-02-13T17:10:47+03:00

“Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

2017-01-13T05:27:23+03:00

“Alternatif Uyuşmalık Mekanizmaları ile Adalete Daha İyi Erişimi Gerçekleştirmek Projesi” kapsamında “Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel'de  gerçekleştirildi. Hazırlayan: Arb.Av.Vasfiye Tülay Yüksel Katkı: Arb.Av.Yasemin Bal, Arb.Av.Şebnem Akçınar Oturum “NEDEN TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ ARABULUCULUK: ETKİLİ UYUŞMAZLIK YÖNETME SİSTEMİ YARATMAK” başlıklı ilk oturum, Yargıtay 19. HD. Başkanı Şükrü SARAÇ başkanlığında açıldı. Şükrü Saraç, iş davalarının büyük bölümünün işverenlerce kaybedildiği yönünde bir ön yargının varlığına değinerek, kanunları uyguladıklarını belirtti. İşveren aleyhindeki sonuçların, mahkemelerin önyargılı yaklaşımından değil, yasalardan kaynaklandığını açıklayan Saraç, yasalar değişirse uygulamanın da değişeceğini belirtti. Fransa'dan Jean Claude NAJAR, erken dava değerlendirmesi (taraflar, deliller, emsaller, olasılık senaryoları, maliyetler vs.)  yapıldığında, arabuluculukla [...]

“Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.2017-01-13T05:27:23+03:00

Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları 06 – 07 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

2017-01-11T08:16:17+03:00

6-7 Ocak 2017 tarihinde TBB Litai Konuk Evinde Uluslararası Avukatlar Birliği Arabuluculuk Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Thomas Gaultier'in katılımıyla "Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları" adlı konferans ve eğitim programı gerçekleştirildi. Hazırlayan: Arb.Av.Vasfiye Tülay YÜKSEL 06-07.01.2017 tarihlerinde, Ankara Litai Konukevi’nde, TBB tarafından düzenlenen “Arabuluculukta Avukatın Rolü” konulu seminer, ADB.dan Sn. Yonca Yücel’in sunumuyla açıldı. İlk olarak söz alan TBB temsilcisi Sn. Yurdagül ERDOĞAN, özetle, “ Bugün ve yarın arabuluculuk sürecinde avukatın rolü’nü konuşacağız. Türkiye’de bu süreç, avukatlara özgülenmiş olarak kurgulandı; diğer ülkelerin aksine. Arabuluculuk elbette ayrı bir disiplin. Ancak bunun sadece avukatlara özgülenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ancak hukukçu [...]

Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları 06 – 07 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.2017-01-11T08:16:17+03:00