Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ mizin 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir.

30.11.2018 tarihi itibariyle derneğimizin üye sayısı 173’tür.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla. 30.11.2018

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği

Yönetim Kurulu

BİRİNCİ TOPLANTI      : 15.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 87 kişi )

İKİNCİ TOPLANTI        : 22.12.2018  10:30 – 17:00 ( Gerekli katılım 21 kişi )

TOPLANTI YERİ          : Hotel Boursier

Gülbahar Mahallesi Oya Sokak No.: 21  Mecidiyeköy Şişli – İstanbul

GÜNDEM

1- Genel Kurul Açılışı-Yoklama – Divan Heyeti nin Seçimi–Saygı Duruşu

2- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bütçe Raporu‘ nun okunması-müzakeresi ve ibrası

3- Denetleme Kurulu Raporu’ nun okunması , müzakeresi ve ibrası.

4-Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

5- Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu yeni üyelerinin seçimi

6- Aralık 2017 – Aralık 2018 dönemi aylık aidat miktarının ve yıllık artış oranının belirlenmesi

7- Seçilen yönetim kuruluna Danışma Kurulu ve çalışma komisyonları oluşturmak konusunda yetki verilmesi

8- 16-17 Kasım 2018 tarihinde yapılan Arabuluculuk Dernekleri Çalıştayı’nda alınan Arabuluculuk Dernekleri Platformu kurulmasına ilişkin kararın görüşlere açılması ve Derneğimizin platforma katılması ve katılma koşullarının karara bağlanması ile platforma katılma kararı verilmesi halinde, derneğin platformda temsiline ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi

9- Mart – Nisan 2019 aralığında belirlenecek bir tarihte yapılacak 3. Arabuluculuk Dernekleri Çalıştayı için gerekli organizasyonların yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

10- Arabuluculuk konusunda mevzuattaki değişiklikler kapsamında görüş alışverişinde bulunulması ve derneğimizin süreçte daha etkili olması amacıyla izlenecek yol ve yöntemin oluşturulması, etkinliklere ilişkin görüşlerin belirlenmesi ve yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi

11- Dilek ve temenniler

12- Kapanış