2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’mizin 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir.

19.11.2021 tarihi itibariyle derneğimizin aktif üye sayısı 219’dur.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla. 19.11.2021

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği

Yönetim Kurulu

———————————————————————————————————-

BİRİNCİ TOPLANTI      : 04.12.2021  10:00 – 15:00 ( Gerekli katılım 110 ÜYE)

İKİNCİ TOPLANTI        :11.12.2021  10:00 – 15:00 ( Gerekli katılım 27 ÜYE )

TOPLANTI YERİ          : ARİSTO KİTABEVİ/CAFE ÇAĞLAYAN TOPLANTI SALONU

Gürsel Mah. Gelin Sok. No:2 Kağıthane – İstanbul

GÜNDEM

 • Katılan Üyelerce Hazırun Listesinin İmzalanması,
 • Başkanın Açılış Konuşması, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,
 • Divan Heyetinin Seçilmesi,
 • Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporunun Okunması,
 • Yönetim Kurulu’nun İbrası,
 • Denetim Raporunun Okunması,
 • Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Doğrultusunda Tüzük Değişikliği Tasarısının Oylanması,
 • Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Oylanması,
 • 2022 Yılı Giriş Aidatı ve Üyelik Aidatının Belirlenmesi,
 • Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi.
 • Kapanış

ÖNEMLİ NOT: Dernek Tüzüğü 13/8 maddesine göre;

“Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak üyenin bu hakkını kullanabilmesi için aidat borcunun bulunmaması gerekir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekaleten oy kullanamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar”