2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’mizin 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Birinci toplantının yapılabilmesi için tüzüğümüzün 13. maddesi gereğince üye salt çoğunluğunun, ikinci toplantının yapılabilmesi için ise yönetim ve denetim kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katı sayıda üyemizin katılımı gerekmektedir.

18.11.2022 tarihi itibariyle derneğimizin aktif üye sayısı 226’dır.

Genel Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla. 18.11.2022

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği

Yönetim Kurulu

———————————————————————————————————-

BİRİNCİ TOPLANTI      : 03.12.2022  10:00 – 15:00 ( Gerekli katılım 113 ÜYE)

İKİNCİ TOPLANTI        :10.12.2022  10:00 – 15:00 ( Gerekli katılım 27 ÜYE )

TOPLANTI YERİ          : NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ, ABİDİN DİNO SALONU, Halide Edip Adıvar, Darülaceze Cad. No:9/1-1  ŞİŞLİ/İSTANBUL

GÜNDEM

  • Katılan Üyelerce Hazırun Listesinin İmzalanması,
  • Başkanın Açılış Konuşması, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı’nın Okunması,
  • Divan Heyetinin Seçilmesi,
  • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider raporunun okunması-müzakeresi
  • Denetim Kurulu Raporunun Okunması,
  • Yönetim ve Denetim Kurulu’nun İbrası,
  • Tahmini Bütçenin Görüşülmesi, 2023 Yılı Giriş Aidatı ve Üyelik Aidatının Belirlenmesi ve Oylanması,
  • Yeni Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi
  • Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi.
  • Kapanış

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu

ÖNEMLİ NOT: Dernek Tüzüğü 13/8 maddesine göre;

“Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Ancak üyenin bu hakkını kullanabilmesi için aidat borcunun bulunmaması gerekir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır, vekaleten oy kullanamaz. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar”