adalet bakannlığı

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısında Arabuluculuğa ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi ve derneğimizin görüşünün oluşturularak ilgili kurumlara sunulması amacıyla dernek içi bir çalışma başlatılmıştır.

Yönetim Kurulunun vermiş olduğu yetki çerçevesine Derneğimizin Kurucu Başkan Yardımcısı Sayın Mehveş Ekşiler tarafından yürütülmekte olan çalışmaya tüm üyelerimizin katkı vermesi beklenmektedir.

Zorunlu arabuluculuk uygulaması öncesinde taslak halindeki yasa tasarısının arabuluculuğun ruhuna uygun bir şekilde oluşması için değerli üyelerimizin görüşleri önem arz etmektedir.

 Tasarı Tam Metin incelemenize sunulmaktadır.

Öneri ve görüşlerinizi mevzuat@arabuluculukgonulluleri.org.tr veya mehves.eksiler@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Dernek üyelerimiz için Sayın Mehveş Ekşiler tarafından Facebook‘ta bir çalışma grubu kurulmuş ve anket soruları ile taslak maddeleri alternatifli olarak oylamaya sunulmuştur.

Tasarı hakkında bütüncül değerlendirme yapmaya vakti olmayan üyelerimizin AGD_TAsarıAnketGrubu  adresinden ankete katılımları rica olunur.

AGD Yönetim Kurulu