01.01.2018 tarihinden itibaren, işçi – işveren uyuşmazlıklarında işçilik alacakları ve işe iade talepleriyle ilgili olarak arabuluculuğa başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda yapılan değişikliklerle yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dönemde uygulanacak arabuluculuk süreçlerinde ihtiyaç duyulan davet mektubu, tutanaklar ve anlaşma belgeleri örnekleri Derneğimiz Mevzuat Komisyonu çalışmaları ile  hazırlanmıştır. Belge örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Yararlı olması dileğiyle…

 

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği
Yönetim Kurulu

  1. Dava şartı arabuluculuk ilk toplantıya davet mektubu
  2. Dava şartı arabuluculuk ücret sözleşmesi
  3. Dava şartı arabuluculuk bilgilendirme tutanağı
  4. Dava şartı arabuluculuk ilk toplantı tutanağı
  5. Dava şartı arabuluculuk anlaşamama halinde son tutanak
  6. Dava şartı arabuluculuk işçilik alacaklarına ilişkin anlaşma halinde son tutanak
  7. Dava şartı arabuluculuk kısmi anlaşma/anlaşamama halinde son tutanak
  8. Dava şartı arabuluculuk işe iade taleplerinde anlaşma halinde son tutanak
  9. Dava şartı arabuluculuk işçilik alacaklarında anlaşma belgesi
  10. Dava şartı arabuluculuk işe iade talebinde anlaşma belgesi