AGD logo 

Saygıdeğer Dernek Üyelerimiz,

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’mizin kuruluştan itibaren ilk 6 ay içerisinde yapılması gereken genel kurul toplantısı Yönetim Kurulunun almış olduğu 03.03.2014 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde 11.04.2015 tarihinde ve İstanbul -Çağlayan- Adalet Sarayı’nda (C3 Blok, Kat:3, Seminer Salonu) 12.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. Toplantı aynı yer ve saatte olmak üzere 18.04.2015 tarihinde yapılacaktır.  

 Değerli Üyelerimiz;

Genel Kurulumuza mutlaka katılmanızı, hangi kurulda yer almak istiyorsanız aday olmanızı/aday göstermenizi/ve seçmenizi; görüş ve önerilerinizi paylaşarak derneğimizin tüzüğünde de yer alan ilkelerine, amaç ve hedeflerine uygun ve aktif bir şekilde faaliyetine devam edebilmesi için karar ve etkinlik sürecinde bulunmanızı, varsa eksik kalan aidatlarınızı tamamlamanızı rica ederiz.

Genel kurula katılacak ve oy kullanabilecek üye listemiz aşağıda ilan edilmiştir.

Dernek kurul ve komisyonlarında yer almayı düşünen üyelerimizin genel kurul hazırlık safhalarında yanımızda yer almalarını, oluşturulacak kurul ve komisyonlarla ilgili görüş ve önerileri ile yapabilecekleri çalışmalar konusunda bilgi vermelerini arzu etmekteyiz.

Saygı ile arz olunur.

Geçici Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1.Açılış ve Yoklama

2- Saygı Duruşu

3- YK adına selamlama konuşması

4- Divan Seçimi

5- Geçici Yönetim Kurulu’nun ve Faaliyet Raporunun ayrı ayrı İbrası

6- Yeni Yönetim Kurulunun Seçimi

7- Denetleme Kurulunun Seçimi

8- Disiplin ve Etik Kurulunun Seçimi

9-Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülerek karara bağlanması

10- Üyelerden gelecek öneriler çerçevesinde İlke kararlarının alınması

11-Dilek ve Temenniler

Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca tüm üyelere yapılmış tebligat hükmündeki işbu genel kurula davet metni ilanen duyurulur.27.03.2015

 GENEL KURULA KATILARAK ÜYELİK HAKLARINDAN İSTİFADE EDEBİLECEK ÜYE LİSTESİ

1-İHSAN BERKHAN

2-HATİCE MEHVEŞ EKŞİLER ÖZER

3-İBRAHİM AYCAN

4-CANSEV TURAN

5-ÖZLEM ARSLAN TANRIVERDİ

6-SEVİNÇ KESKİN

7-ŞEREF TEKELİOĞLU

8-SALİH TOLGA TANRIVERDİ

9-ÖNDER DURDU

10-EROL KOÇ

11-MUZAFFER ATALAN

12-DİCLE YILDIZ

13-EBRU BOSTANCIOĞLU

14-TUĞÇE ULUNİKE ARSLAN

15-CEREN YILMAZ HYUNG

16-DOĞAN DUMAN

17-RABİA ÜRESİN KARJALAİNEN

18-KAYHAN SELEK

19-NURULLAH SAYAR

20-YETKİN İNANÖZ

21-AHMET BERSİS KARABULUT

22-OYA ŞAHİN MCCARTHY

23-GÖZDE DOLAN ERZURUMLU

24-TURHAN ATAŞ

25-AHMET YILMAZ

26-MEVLÜT MEHMET AYDIN

27-REŞAT MURAT ÖZSUNAY

28-AYŞE DİLEK ERGÜLER

29-EKREM ALPARSLAN UYSAL

30-EMRAH KARADOĞAN

31-NİGAR TEZEL

32-AYLİN YABANOĞLU

33-MUKADDES TAKMAZ

34-NUR ÖZDEN

35-HAKAN SEMİZOĞLU

36-HİLMİ ERKİN SEVİN

37-YAŞAR ZEHİR

38-MİNE GİZBİLİR

39-DÜZGÜN SAYAN

40-AYDIN ŞÜKÜR

41-AYŞE DAĞCI

42-BİRSEN ATAKAN

43-HAYATİ ÖZKARADUMAN

44-ŞEBNEM AKÇINAR

45-ADEVİYE AYNUR BULUTÇU

46-AYŞE TACİSER ÜLKÜ LEVENT

47-CAFER YEŞİL

48-ASLI AĞAR

49-EYLEM KAHRAMAN

50-RECEP DURAN

51-DİLEK YUMRUTAŞ

52-ZEYNEP GÜLDEN TURAN