DUYURU: GENEL KURUL 10 Aralık 2015

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği’ mizin OLAĞAN GENEL KURULU aşağıda belirtilen yerde, gün ve saatte ve aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Kurula katılmanızı önemle rica ederiz.
Saygılarımızla

AGD YÖNETİM KURULU

TOPLANTI TARİHİ ve SAATİ : 10.12.2015 (1.Toplantı) / 15.00-17.00
17.12.2015 (2.Toplantı) / 15.00-17.00
TOPLANTI YERİ : İSTANBUL ADLİYE SARAYI SEMİNER SALONU ( C1 BLOK KAT:3 )
ÜYE SAYISI : 80
HATIRLATMA : Derneğimizin 1.kuruluş yıldönümü 10 Aralık 2015 dir. Bu nedenle aynı gün yapılacak GENEL KURUL 1.toplantısında çoğunluğunun (41 üye) sağlanabilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica eder ; çoğunluğun sağlanamaması halinde 2. Toplantıda ( 17.12.2015 ) gelen üyeler ile ( 21 üyeden az olamaz) toplantının aynı yer ve saatte yapılacağını hatırlatırız. Genel Kurul’a katılım için aidat borcunun bulunmaması tüzüğümüz gereğidir. Bu nedenle aidatını henüz ödemeyen üyelerimizin biran önce ödeme yapmalarını rica ederiz. Ayrıca, Genel Kurul öncesi Kokteyl ( 14.00 ) ve Basın Açıklaması ( 14.30 ) yapılacaktır. Kokteyl ve Basın Açıklamasına derneğimiz üyesi olsun olmasın bütün meslektaşlarımız davetlidir.

GÜNDEM

KOKTEYL 14.00

BASIN AÇIKLAMASI ve Konuşmalar 14.30

1- Genel Kurul Açılışı-Yoklama – Divan Heyeti nin Seçimi–Saygı Duruşu 15.00
2- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bütçe Raporu‘ nun okunması-müzakeresi ve ibrası
3- Denetleme Kurulu Raporu’ nun okunması , müzakeresi ve ibrası.
4- Yeni dönem ( Aralık 2015-Aralık 2016) aylık aidat miktarının ve yıllık artış oranının belirlenmesi
5- Tüzüğe uygun olarak Danışma Kurulu’ nun oluşturulması veya oluşturulması için Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,
15 Dakika ARA
16.00
6- Disiplin ve Etik Kurulu’ nca hazırlanmış olan Disiplin ve ceza Yönetmeliği’ nin okunması, müzakeresi, ve genel kurulun onayına sunulması
7- Planlanan etkinlikler ve arabuluculuk konusunda dernek üyelerinin görüş ve önerileri ; dilek ve temenniler

8- Kapanış 17.00   

İRTİBAT VE AYRINTILI BİLGİ İÇİN GENEL SEKRETERİMİZİ ARAYINIZ:
  Kartvizit_Çalışması[1]