“Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

2017-01-13T05:27:23+03:00

“Alternatif Uyuşmalık Mekanizmaları ile Adalete Daha İyi Erişimi Gerçekleştirmek Projesi” kapsamında “Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel'de  gerçekleştirildi. Hazırlayan: Arb.Av.Vasfiye Tülay Yüksel Katkı: Arb.Av.Yasemin Bal, Arb.Av.Şebnem Akçınar Oturum “NEDEN TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TİCARİ ARABULUCULUK: ETKİLİ UYUŞMAZLIK YÖNETME SİSTEMİ YARATMAK” başlıklı ilk oturum, Yargıtay 19. HD. Başkanı Şükrü SARAÇ başkanlığında açıldı. Şükrü Saraç, iş davalarının büyük bölümünün işverenlerce kaybedildiği yönünde bir ön yargının varlığına değinerek, kanunları uyguladıklarını belirtti. İşveren aleyhindeki sonuçların, mahkemelerin önyargılı yaklaşımından değil, yasalardan kaynaklandığını açıklayan Saraç, yasalar değişirse uygulamanın da değişeceğini belirtti. Fransa'dan Jean Claude NAJAR, erken dava değerlendirmesi (taraflar, deliller, emsaller, olasılık senaryoları, maliyetler vs.)  yapıldığında, arabuluculukla [...]

“Uluslararası Ticari Arabuluculuk Konferansı” 09.12.2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.2017-01-13T05:27:23+03:00

Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları 06 – 07 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

2017-01-11T08:16:17+03:00

6-7 Ocak 2017 tarihinde TBB Litai Konuk Evinde Uluslararası Avukatlar Birliği Arabuluculuk Komitesi Sekreteri Prof. Dr. Thomas Gaultier'in katılımıyla "Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları" adlı konferans ve eğitim programı gerçekleştirildi. Hazırlayan: Arb.Av.Vasfiye Tülay YÜKSEL 06-07.01.2017 tarihlerinde, Ankara Litai Konukevi’nde, TBB tarafından düzenlenen “Arabuluculukta Avukatın Rolü” konulu seminer, ADB.dan Sn. Yonca Yücel’in sunumuyla açıldı. İlk olarak söz alan TBB temsilcisi Sn. Yurdagül ERDOĞAN, özetle, “ Bugün ve yarın arabuluculuk sürecinde avukatın rolü’nü konuşacağız. Türkiye’de bu süreç, avukatlara özgülenmiş olarak kurgulandı; diğer ülkelerin aksine. Arabuluculuk elbette ayrı bir disiplin. Ancak bunun sadece avukatlara özgülenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ancak hukukçu [...]

Avukatın Arabuluculuktaki Rolü ve İleri Düzeyde Arabuluculuk Atölye Çalışmaları 06 – 07 Ocak 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.2017-01-11T08:16:17+03:00

İş Uyuşmazlıklarında ilk oturumu zorunlu hale getiren kanun tasarısı taslağı değerlendirmelere açılmıştır.

2016-08-02T08:44:51+03:00

1/19 IS MAHKEMELERI KANUNU TASARISI TASLAĞI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, iş mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri ile zorunlu arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenlemektir. ĠĢ mahkemelerinin kuruluĢu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. (2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin [...]

İş Uyuşmazlıklarında ilk oturumu zorunlu hale getiren kanun tasarısı taslağı değerlendirmelere açılmıştır.2016-08-02T08:44:51+03:00

UYGULAMADA ARABULUCULUK/ÇANAKKALE

2016-06-19T18:21:51+03:00

Değerli üyelerimiz ve değerli Arabulucu dostlarımız, 16.07.2016 tarihinde, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar'ın katılımıyla Çanakkale Ticaret Borsası, Çanakkale Barosu ve derneğimizin ortaklaşa düzenlediği "Uygulamada Arabuluculuk" sempozyumu gerçekleştirilecektir. Gezi programına katılmak isteyenlerin 24.06.2016 Cuma gününe kadar tur program sorumlusu Kayhan Gürkök'ü arayarak kayıt yapmaları gerekmektedir. Dernek Resmi Facebook Sayfamızdan da etkinlik detayını takip edebilirsiniz. 2 GECE KONAKLAMALI ÇANAKKALE TUR PROGRAMI 1.GÜN 15 TEMMUZ 2016 CUMA Sabah erken saatlerde önceden belirlenmiş 3 noktadan kalkış sağlayarak İstanbul'dan hareket ediyoruz. Araç içinde kahvaltı ikramı ve İstanbul–Tekirdağ-Keşan güzergahı üzerinden yola devam edip yaklaşık 5 saatlik yolculuğun ardından öğlen saatlerinde varacağımız Çanakkale'de öncelikle yerel [...]

UYGULAMADA ARABULUCULUK/ÇANAKKALE2016-06-19T18:21:51+03:00

ARABULUCULUK HAKKINDA SIKÇA SORULAR SORULAR

2016-06-16T18:53:14+03:00

Avrupa Konseyi tarafından Proje Ortaklarıyla birlikte geliştirilmek üzere Taraflar için hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” listesidir : 1. Neden arabuluculuğa gitmeliyim, bana sağlayacağı avantajlar nelerdir? Arabuluculuk yargı yoluna göre çok daha ucuz ve hızlı bir yoldur. Dava yolunda bir günde uyuşmazlığı çözmeniz mümkün değilken, arabuluculuk yoluna başvurduğunuzda belki de aynı gün içerisinde uyuşmazlığı çözebilirsiniz. Üstelik de kaybedenin olmadığı, gönüllülük esasına dayalı bir süreç. Yani istediğiniz an süreçten vazgeçebilirsiniz. Anlaşmaya varılması halinde ise her iki taraf da kazanmış olacak. 2. Arabulucu bizim davamız hakkında karar mı verecek? Hayır. Arabulucu uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisine sahip değildir. Arabulucu yargılama yapmaz. Yargı yetkisi Türk milleti [...]

ARABULUCULUK HAKKINDA SIKÇA SORULAR SORULAR2016-06-16T18:53:14+03:00

ARABULUCULUKTA OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ/Neyir Şeyda MUSAL*

2016-06-14T15:59:54+03:00

ARABULUCULUKTA OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ/Neyir Şeyda MUSAL* Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlık çözümü, günümüzde birçok toplumsal sorunun hukuk sorunu haline geldiği de düşünüldüğünde, toplumsal barışı sağlamak, 16 Ekim 1999 tarihli Avrupa Birliği zirvesindeki davette belirtildiği üzere; (1) adalete daha iyi erişimi sağlamak ve uluslar arası ticaretin ruhuna uygun taraf iradelerine önem veren esneklik özelliğiyle de ticari ilişkilerde pratik ve ekonomik alternatif sağlayan sisteme doğan ihtiyaçla da Hukukumuzda gündeme gelmiştir. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm yöntemlerinden Arabuluculuk, sosyal adalet unsuru olarak, bireyleri ortak alan ve çıkarları altında toplama, organize etme ve daha güçlü topluluk bağ ve yapıları oluşturmada etkin bir araçtır. Arabuluculuk, Avusturya, Almanya, [...]

ARABULUCULUKTA OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ/Neyir Şeyda MUSAL*2016-06-14T15:59:54+03:00

UYGULAMADA ARABULUCULUK

2016-06-10T18:26:40+03:00

UYGULAMADA ARABULUCULUK Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği tarafından Kemerburgaz Üniversitesi’nin katkılarıyla 04.06.2016 tarihinde düzenlenen "Uygulamada Arabuluculuk" semineri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İstanbul Adalet Sarayı Şehit  Mehmet Selim Kiraz Konferans Salonunda düzenlenen seminere Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar, hakimler, savcılar, öğretim üyeleri, bilirkişiler, avukatlar ve akademisyenlerin katılımı ve ilgisi büyük oldu. Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Başkanı Arabulucu Avukat Erol Koç, açılış konuşmasının ardından Türk Hukuku’nda Özel Hukuk Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu olan “Arabuluculuk” kavramının tarihsel gelişimi ve getirdikleri hakkında yaptığı kısa bir sunum yaptı. Türk Hukuku’nda Özel Hukuk Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu: Arabuluculuk “Tarih boyunca ‘Devlet’ kavramının ne anlama geldiği, nasıl ortaya çıktığına dair [...]

UYGULAMADA ARABULUCULUK2016-06-10T18:26:40+03:00

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI KISA FİLMLER YAYINLADI

2016-05-27T18:39:08+03:00

Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından öğretici ve vatandaşları bilgilendirici kısa filmler çekildi. Dairenin sitesinde yayınlanan ve ulusal kanallarda kamu spotu olarak yayınlanacak olan kısa filmlerde uyuşmazlıkların  arabuluculuk yoluyla çözülmesi halinde elde edilecek kazanımlara vurgu yapılıyor. Arabulucunun rolü, hangi usullerin uygulanacağı ve sulh yolu ile çözümü ön plana çıkaran filmler büyük ilgi gördü. Hukuk Sisteminde yeni bir uygulama olan ve yakın bir zamanda zorunlu hale getirilmesi beklenen sistemi doğru bir şekilde anlatan kısa filmler toplumsal barışa da vurgu yapıyor. Her Zaman Bir Arabulucuya İhtiyaç Vardır Yüzyüze Görüşme İle Alakalı Çözümler Arabuluculuk İle Kısa Sürede Çözüme Ulaşırsınız Arabuluculuk İle Alternatif Çözümler Üretilebilir

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI KISA FİLMLER YAYINLADI2016-05-27T18:39:08+03:00

UYGULAMADA ARABULUCULUK SEMİNERİ ÇAĞLAYAN ADALET SARAYINDA YAPILACAK

2016-05-27T17:55:49+03:00

UYGULAMADA ARABULUCULUK SEMİNERİ ÇAĞLAYAN ADALET SARAYINDA YAPILACAK Arabululuculuk Gönüllüleri Derneği , Kemerburgaz Üniversitesi ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneği işbirliğinde yapılacak olan Uygulamada Arabuluculuk Semineri  4 Haziran 2016 günü Çağlayan Adliyesi Konferans Salonunda yapılacak. Konferans, Altınbaş Vakfı Sponsorluğunda gerçekleşecek. Konferansta Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Hakan ÖZTATAR “Arabuluculukta Son Durum ve Gelecek Projeler” başlığı ile bir sunum yapacak . Kemerburgaz Üniversitesi MYO Adalet Bölüm Başkanı Av. Ar. Nur ÖZDEN “Arabuluculukta Gri Alanlar” başlığı altında, Kemerburgaz Üniversitesi Öğretim Üyesi Ege ferhat YILDIRIM “Arabuluculuk ve Sigorta Uygulamaları”,  Arabulucu-Avukat Mehveş EKŞİLER “İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı”, Arabulucu-Avukat Ayşe Dilek Ergüler “Aile Hukukunda Arabuluculuk Uygulamaları”, Arabulucu-Avukat  İrfan Medet [...]

UYGULAMADA ARABULUCULUK SEMİNERİ ÇAĞLAYAN ADALET SARAYINDA YAPILACAK2016-05-27T17:55:49+03:00
Go to Top