İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Belgeleri

2018-01-17T13:34:21+03:00

01.01.2018 tarihinden itibaren, işçi - işveren uyuşmazlıklarında işçilik alacakları ve işe iade talepleriyle ilgili olarak arabuluculuğa başvuru dava şartı olarak düzenlenmiştir. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda yapılan değişikliklerle yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yeni dönemde uygulanacak arabuluculuk süreçlerinde ihtiyaç duyulan davet mektubu, tutanaklar ve anlaşma belgeleri örnekleri Derneğimiz Mevzuat Komisyonu çalışmaları ile  hazırlanmıştır. Belge örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yararlı olması dileğiyle...   Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Dava şartı arabuluculuk ilk toplantıya davet mektubu Dava şartı arabuluculuk ücret sözleşmesi Dava şartı arabuluculuk bilgilendirme tutanağı Dava şartı arabuluculuk ilk toplantı [...]

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Belgeleri2018-01-17T13:34:21+03:00

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni

2017-06-01T13:03:16+03:00

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. (2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki [...]

TBMM’ne sevkedilen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Tam Metni2017-06-01T13:03:16+03:00

TESEV’in 25 Kasım 2016 tarihli Kadınların Adalete Erişimi için Arabulucuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme Panelinden Notlar

2016-11-26T19:15:05+03:00

Hazırlayanlar; Av.Arb.Şükran Tavlaş, Av.Arb.Erol Koç TESEV’in 25 Kasım 2016 tarihli Kadınların Adalete Erişimi için Arabulucuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme Panelinden  notlar Bu panel için Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı - TESEV, Konya ve İstanbul’da saha çalışması yapmış ve bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Adalet’e erişim alanında, toplumda en dezavantajlı gruplardan birinin kadınlar olduğu görülmüştür. Kadınların adalete erişiminde arabulucuk hizmetinin alternatif bir çözüm olabileceği ilk defa dile getirilmiştir. Yard.Doç.Dr.İdil ELVERİŞ Konuşmasında; Arabuluculuk, kanunlaşması öncesinde ve sonrasında Türkiye’de hep tartışma konusu oldu. Bu tartışmalar kimlerin arabulucu olabileceğinden; arabuluculuğun yargı sürecinden farklarının neler olduğuna ve en son da zorunlu olup olmaması gerektiğinden, zorunlu [...]

TESEV’in 25 Kasım 2016 tarihli Kadınların Adalete Erişimi için Arabulucuk Hizmeti Üzerine Bir Değerlendirme Panelinden Notlar2016-11-26T19:15:05+03:00

23 Kasım 2016 İş Mahkemesi Kanunu ve Arabuluculuk Kanununda Düşünülen Değişiklikler Sempozyumundan Notlar

2016-11-25T00:13:06+03:00

Hazırlayanlar: Av.Arb.Şükran Tavlaş, Av.Arb.Tülin Doğan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sn. Hakan ÖZTATAR konuşmasında ; Arabulucuların 2013 kasım ayından bu yana yapmış oldukları tutanak sayısının 5bini geçtiğini ve bu sayının her geçen gün katlanarak artacağına inandığını, her ilimizde arabulucunun mevcut olduğunu 2017 yılında arabulucuların uzmanlaşması için çalışmalar yapılacağını, kanun taslağında tepki alan zorunluluk kelimesini kaldırdıklarını yeni düzenlemede zorunluluk değil dava ön şartı olarak yazıldığını, arabulucuların neden arabuluculuğa gidilmesi gerektiğine dair tanıtım çalışmaları yaptığını, ayrıca 22 ilde arabulucuların eğitim çalışmalarının 2016 sonuna kadar bitirileceğini, arabuluculuk faaliyetlerinin avukat ofisleri dışında yapılacağına inandığını arabuluculuk merkezlerinin kurulmasında fayda olduğunu ticaret odaları birlikleri barolar birliği ve [...]

23 Kasım 2016 İş Mahkemesi Kanunu ve Arabuluculuk Kanununda Düşünülen Değişiklikler Sempozyumundan Notlar2016-11-25T00:13:06+03:00

Trafik sigortalarında arabulucuya başvuru imkanı 2 Ağustos 2016 tarihli resmi gezetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2016-08-10T20:53:10+03:00

2 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29789 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının A.2 nci maddesinde yer alan (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir. “ç) İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışması, (Mekanik aksamı çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesi işletilme hali olarak kabul edilir. Kazanın temassız olması sorumluluğa engel olmaz.)” “g) Sorumluluk Riski: Sigortalının motorlu araç işletilmesinden [...]

Trafik sigortalarında arabulucuya başvuru imkanı 2 Ağustos 2016 tarihli resmi gezetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2016-08-10T20:53:10+03:00

ARABULUCULAR SİCİLİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM

2016-08-02T12:10:58+03:00

Bilindiği üzere, arabulucu sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir. Sicile kayıt, ilgilinin Daire Başkanlığımıza yazılı olarak başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılmaktadır. Bu itibarla; Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin, arabulucular siciline kayıt olma şartlarını düzenleyen 24. maddesindeki şartları taşıyan ve Arabulucular Siciline kayıt olmak isteyen ilgililerin, aşağıda yer alan başvuru belgeleri ile birlikte şahsen veya posta aracılığıyla Başkanlığımıza başvurmaları gerekmektedir. Saygıyla duyurulur. ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI Başvuru Belgeleri; Sicile kayıt talebini içerir dilekçe, Arabuluculuk Giriş ve Yıllık Aidatının ödendiğine ilişkin makbuz, 2(iki) adet fotoğrafı, Başvuru tarihi itibariyle fiilen avukatlık mesleğini veya bir kamu görevini ifa etmeyen başvuru sahiplerinin, arabuluculuk mesleğini yapmalarına [...]

ARABULUCULAR SİCİLİNE KAYIT OLMAK İSTİYORUM2016-08-02T12:10:58+03:00
Go to Top