cinsiyet

Derneğimiz aile ve eğitim komisyonlarının organizasyonu ve Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği ile işbirliği içerisinde 25.03.2017 tarihinde “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Arabuluculuk Atölyesi” düzenlenmiştir.

Etkinlik derneğimiz üyesi Arb. Av. Birsen Atakan’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilecektir.

Arabulucular olarak karşımıza çıkan pek çok anlaşmazlığın tarafları kadınlar ve erkekler olabiliyor. Ticari anlaşmazlıklar, işçi-işveren anlaşmazlıkları, kiracı-kiralayan anlaşmazlıkları vb çatışmaların yanı sıra aile arabuluculuğu kurumunda kadınlar ve erkekler bu sefer de aile içi anlaşmazlıklarla karşımıza çıkacak. Aile bireyle ilgili anlaşmazlıklar ve bunları tetikleyen nedenler üzerine düşünmemiz ve süreçleri buna göre yapılandırmamız gerekecek.

Toplumsal cinsiyet meseleleri, bu çerçevede aile bireyleri arasındaki sorunları anlayabilmek ve analiz edebilmek için üzerinde çalışmamız gereken en temel ihtiyaç olacak.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Arabuluculuk atölye çalışmasında meslektaşlarımızın;

  • Ailearabuluculuğu sırasında kullanacakları bilgiler elde ederek uzmanlıklarını pekiştirmeleri,
  • Elde edecekleri farkındalıkla tarafsızlıklarını geliştirmeleri,
  • Taraflar arasındaki güç dengesini/eşitliğini dikkate alarak risk analizleri yapma becerisi geliştirmeleri,
  • Bu farkındalıkla yapıcı diyaloglar geliştirmek ve ortaya çıkan çözümlerin kalıcılığını arttırma olanağına sahip olacaklardır.

Bu eğitimde ele alınacak konular:

  • Cinsiyet
  • Toplumsal cinsiyet
  • Aile içi şiddet
  • Ulusal ve uluslararası hukukistandartlar
  • Aile arabuluculuğu pratikleri

 Yöntem:

Atölye çalışmamız interaktif bir yöntemle gerçekleştirilecektir. Sunumlar, rol oyunları ve çeşitli egzersizler yer alacaktır.

Tarih : 25 Mart 2017

Yer : Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Zaman : 10.00-17.00

Katılım sınırlı sayıda olacağından kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Kayıt için:

Şükran Tavlaş, 0532 625 45 64

sukrantavlas@yahoo.com, aile@arabuluculukgonulluleri.org.tr