Arabuluculuk konusunda yapılan birtakım açıklamalar bilgi kirliliğine sebep olmakta ve arabuluculuğun gerçek ruhunu göz ardı etmektedir.

Arabuluculuk, bir ihtilaf çözüm yöntemidir ve çözüm, taraf iradeleri ile ortaya konulur. Bu süreç içinde arabulucu, tarafsız ve bağımsız olarak iletişimi kolaylaştırmakla görevli ve sürecin yöneticisidir. Süreç içerisinde güç dengesizliklerinin giderilmesi arabulucunun görevi ve sürecin koşuludur.
Arabulucular, hiçbir tarafın lehine veya aleyhine süreç yönetimi yapamaz.
Dava şartı arabuluculuk zorlu bir görev olarak bizlere tevdi edilmiştir. Biz arabulucular, bu zorlu görevin ve dönemin bilincindeyiz.

Dava şartı arabuluculuk sürecinin işleyiş temelinde de arabuluculuk temel ilkeleri yer almaktadır. Dava şartı arabuluculukta, müzakere sonunda anlaşma, taraflarca sağlanır. Her iki taraf serbest iradeleriyle kabul etmediği sürece, anlaşma gerçekleşmez. Arabulucu, müzakerelerin eşit ve saygılı şekilde yürütülmesini sağlamakla, doğru iletişimin kurulmasına yardımcı olmakla görevlidir. Süreç içerisinde taraflardan birinin hakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını tespit eden arabulucu, gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde süreci sonlandırmakla yükümlüdür. Güç dengesizliklerinin süreç boyunca giderilmesi arabulucunun asli görevleri arasındadır. Herhangi bir tehdit, eşitliği bozacak bir yaklaşım, sürecin arabulucu tarafından sonlandırılmasını zorunlu kılar.

Doğru işletilen bir süreçte, arabuluculuk müzakerelerine samimi iradeleriyle katılan tüm taraflar, süreçten fayda sağlayarak ayrılmaktadır. Böyle bir süreçte tek bir anlaşma sonucu olabilir: Tüm tarafların kazanması. Aksi hiçbir sonuç arabuluculuk sürecinden sağlanamamalıdır.

Bu kapsamda, ne Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 17.05.2018 tarihinde basına yansıyan açıklamasının, ne de Sayın Mahmut Arslan’ın 20.05.2018 tarihinde basına yansıyan açıklamasının, dava şartı arabuluculuk yasal düzenlemesiyle ve uygulama gerçekleri ile örtüşmediğini Arabuluculuk mesleği adına ifade etmek zarureti doğmuştur.
Toplumsal barışa hizmet etmeye gönüllü arabulucular, görevlerini toplumsal, mesleki ve taraflardan kaynaklanan tüm önyargılara, baskı ve fiili zorluklara karşın tarafsız ve bağımsız olarak ifa etmeye kararlıdır.
Arabulucular mesleğe ve sürece sahip çıkacaklar ve arabuluculuk ruhunu koruyacaklardır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Arabuluculuk Gönüllüleri Derneği