Derneğimiz Eğitim Komisyonu tarafından düzenlenecek olan Sürekli Uygulama Atölye’miz 18 Mart 2017 tarihinde başlayacaktır.

Dernek üyelerinin mesleki yeterliliklerinin arttırılması,

Dernek üyelerinin edindikleri mesleki tecrübe ve eğitimleri paylaşmalarının sağlanması,

Uygulama örnekleri ile uygulama pratiklerinin arttırılmasına katkı sağlamak,

Üyelerin müzakere teknikleri konusunda gelişimlerine katkı sağlamak,

Üyelerin meslek etiği konusunda bilinçli ve özenli hareket etmelerine katkıda bulunmak,

Arabuluculuk sürecinde kullanılan tutanak ve belgelerde istikrar sağlanması

amaçlarıyla düzenlenen çalışmalara katılmak isteyen üyelerimizin egitim@arabuluculukgonulluleri.org.tr adresine mail göndermeleri yeterlidir.

Atölye çalışmalarımızda kullanılacak çalışma alanlarının ücretli olması halinde alan için ödenecek ücretin katılımcılarla paylaşılması dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Mümkün olduğu kadar ücretsiz alanlarda çalışmaların yapılmasının teminine çalışılacaktır.

Üyelerimiz veya üye olmayan meslektaşlarımız, egitim@arabuluculukgonulluleri.org.tr adresine yaşanmış veya kurgu örnek olay /senaryolarını gönderebilirler. Gönderilen olayın senaryolaştırılmasına, senaryo üzerinde Eğitim Komisyonu’nu tarafından gerekli görülen değişikliklerin yapılmasına onay verilmesi gerekmektedir. İlgili onayları içeren olay ve senaryolar atölye çalışmalarımızda gönderenin bilgileri ile kullanılacak ve derneğimizin atölye arşivi oluşturulacaktır.

Atölye çalışmalarına dernek üyelerimiz başvuru sırasına göre kayıt edilecek ve en az bir grup oluştuğu takdirde süreklilik arzeden şekilde gruptaki meslektaşların da fikirleri alınarak uygun yer ve zamanda gerçekleştirilecektir. Bir atölye çalışmasında uygun yer teminine bağlı olarak en fazla üç grupla çalışma sağlanacaktır.

Atölye çalışmalarında uygulama tecrübesi olan ve uygulama eğitimlerinden faydalanarak sertifika almış dernek üyesi meslektaşlarımız kolaylaştırıcı olarak görev alacaklardır.

Kolaylaştırıcı olarak görev almak isteyen derneğimiz üyesi meslektaşlarımızın da egitim@arabuluculukgonulluleri.org.tr adresine mail göndererek Eğitim Komisyonunca hazırlanan Atölye Modülü çerçevesinde kalacaklarını belirterek uygulama tecrübeleri ve aldıkları uygulama sertifikaları konusunda bilgilendirme yapmaları yeterlidir.